Visie

De visie van Multigoals is het ontwikkelen van motorische en mentale vaardigheden van kinderen/volwassenen, waarbij het één het ander versterkt. Wij willen deelnemers laten ervaren om zelf de juiste keuze te maken en dat fouten maken bij het leerproces hoort. Zo kunnen fouten maken juist een positief zelfbeeld geven en het kind meer zelfvertrouwen krijgt.

Missie

Multigoals wil uitgroeien tot een academie waarin kinderen en volwassenen zich kunnen ontwikkelen in hun sociale/motorische vaardigheden, waarbij bewegen als middel en doel ingezet kan worden.

Multigoals =

Groei mindset benadering; in onze trainingen laten we de deelnemers de kracht van het herhalen, de focus, creativiteit, veel beweging en spiegelneuronen (nadoen) beleven. Daarnaast richten wij ons op ontwikkelpunten door middel van evaluatie met het individu.

Optimale motorische ontwikkeling; door training van alle grondvormen van bewegen, tot na de groeispurt, ontwikkelt de atleet zich langer en later tot een specialist.

Aanpassingsvermogen; wij brengen de deelnemers in verschillende situaties waarbij de omgang met verschillende materialen, locaties en ondergronden aan de orde komt.

Leren door fouten te maken; het aangaan van uitdagingen, obstakels & fouten mogen/moeten maken om een stapje buiten je comfort zone te zetten. Dit zal door de omgang met elkaar, de inspanning die de deelnemer levert en de omgang met feedback gestimuleerd worden.

Succes en plezier; beleven door alle bovenstaande punten zorgt voor veel plezier en ontwikkelen wil immers iedereen!

Tot ziens bij Multigoals!